ผลงานวิจัย

April 17, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย

April 12, 2022

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการไทย

April 12, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

April 12, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Prev page

Next page