เดือนมกราคม 2562


ผลงานวิจัย

January 17, 2019

พิธีเปิดและนิทรรศการงาน “DE[AF] SIGN” ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

January 17, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) โครงการจัดตั้งสถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

January 17, 2019

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

January 17, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”เทียนไขแทนใจส่งความห่วงใยสู่พี่น้องชาวใต้”

Prev page

Next page