ผลงานวิจัย

February 12, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ ทางเลือกในการตรวจโควิด – 19 สำหรับประชาชนในยุคโอมิครอน

February 11, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม The 1st LINC Virtual International Conference – Language & Intercultural Communication in Times of Crisis

February 11, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Meet the President : ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี EP1: กลยุทธ์การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

February 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE : Commit to Change for Outcome Based Education (AUN-QA Criteria Version 4.0) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 และ MU AUN-QA Assessor Training: Renew Assessor

Prev page

Next page