ผลงานวิจัย

December 17, 2020

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

December 16, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพราชเทวี–พญาไท

December 16, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าและบริการแห่งปี “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2020”

December 16, 2020

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Prev page

Next page