ผลงานวิจัย

December 9, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 8, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และสำรองยากำพร้าต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

December 8, 2022

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดงาน “Diversity, Equity & Inclusion for LGBTIQ+ in the Thai Business Context”

December 8, 2022

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Prev page

Next page