ผลงานวิจัย

March 17, 2021

ม.มหิดล นำทีม 8 สถาบันการศึกษา เร่งจัดทำมาตรฐานเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ ดิจิทัล (Digital Transcript) พร้อมดันสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ

March 17, 2021

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 23

March 17, 2021

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มอบงบประมาณสนับสนุนแก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

March 16, 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และโครงการจัดการแสดง The Land of Smiles Operetta

Prev page

Next page