ผลงานวิจัย

November 23, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพยาต้านโควิด-19 งานวิจัยระดับนานาชาติหลายสถาบัน”

November 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

November 22, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

November 21, 2021

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16

Prev page

Next page