ผลงานวิจัย

February 21, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ESG เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

February 21, 2024

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม หน่วยงานการศึกษา และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

February 21, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

February 21, 2024

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ครั้งที่ 4 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Prev page

Next page