ผลงานวิจัย

March 3, 2022

ม.มหิดล จัดการอบรม “การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ปีงบประมาณ 2565

March 2, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัย AI “สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล” เพื่อยกระดับการวิจัยสู่เครือข่ายระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจาก (อว.)

February 28, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมแบ่งปันประสบการณ์โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G แห่งแรกของไทย พร้อมแสดงวิสัยทัศน์การบริการด้านสาธารณสุข ในงานประชุม MWC Barcelona 2022 – Huawei Day0 Lighting up the Future

February 28, 2022

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย

Prev page

Next page