ผลงานวิจัย

December 16, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กสทช. และ หัวเว่ย เปิดตัวโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G”

December 16, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “บัวบก พันธุ์ศาลายา 1 โอกาสสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย”

December 16, 2021

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดบรรยายทางวิชาการระดับนานาชาติ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

December 16, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page