ผลงานวิจัย

October 30, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2565

October 28, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “MUSEF Webinar” หัวข้อ “ภาษีความเค็ม : ช่วยคนไทยลดเกลือ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

October 28, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบงานวิจัยในรูปแบบ Cluster Based หรือ Sector Based”

October 28, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

Prev page

Next page