เดือนมีนาคม 2562


ผลงานวิจัย

March 12, 2019

การบรรยายหัวข้อ “EdPEx: เครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22

March 12, 2019

วิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและชุมชนตำบลคลองโยง

March 11, 2019

กรมอนามัย ผนึกกำลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

March 11, 2019

ผู้บริหารจาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนและเจรจาความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page