ผลงานวิจัย

December 1, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

December 1, 2023

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22

December 1, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

December 1, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Prev page

Next page