ผลงานวิจัย

August 26, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

August 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบต้นฟ้าทะลายโจร จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

August 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอีกหลายองค์กรทั้งภายใน และต่างประเทศ หารือเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 (Prince Mahidol Award Conference 2022)

August 25, 2021

คณบดีวิศวะ ม.มหิดล ร่วมเวทีปาฐกถาในงาน Education NEXT Forum 2021 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

Prev page

Next page