ผลงานวิจัย

January 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx-SAR Workshop ประจำปีงบประมาณ 2566

January 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

January 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2566

January 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการประชุม The 7th International Advisory Committee (IAC) และประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AUN International Health Promotion Conference

Prev page

Next page