วิทยาลัยการจัดการ ร่วมงาน Social Value Matter 2020: Bangkok “ Leadership for Truly Sustainable Future”
October 1, 2020
ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
October 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ACADMY FOR THAIs : JUMP THAILAND

1601554852648_copy_1024x768

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ACADMY FOR THAIs : JUMP THAILAND โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเพื่อเตรียมความพร้อม เปิดรับประสบการณ์ เพิ่มทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก ณ The Portal Lifestyle Complex ชั้น 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี