วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดกิจกรรมปิดโครงการ “MUSS Virtual Run” ครั้งที่ 2 แบบ New Normal

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน”
October 31, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดกิจกรรมปิดโครงการ “MUSS Virtual Run” ครั้งที่ 2 แบบ New Normal

AA0A2770-8CE3-49C7-A656-668948F5DA9A

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นประธานในงานวันปิดโครงการ MUSS Virtual Run ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท เมด้า ฟาร์ม่า จำกัด จัดกิจกรรมปิดโครงการMUSS Virtual Runครั้งที่ 2 แบบ New Normal ขึ้นเพื่อเน้นการวิ่งอย่างปลอดภัยรักษาระยะห่าง โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดินวิ่ง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผ่านจุดสำคัญต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์จุด Check In ในพื้นที่ศาลายา ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คำนึงถึงนโยบายด้านความปลอดภัยตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือNew Normal จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด มีจุดลงทะเบียน จุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน