โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน”

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
October 30, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดกิจกรรมปิดโครงการ “MUSS Virtual Run” ครั้งที่ 2 แบบ New Normal
November 1, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน”

1604128802966_copy_1024x682

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน” จัดโดยศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง เพื่อมอบถุงแบ่งปัน ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนจาก 12 หมู่บ้าน จำนวน 180 คน
กิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน” เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ร่วมระดมทุนโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง นำโดย พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี นายอำเภอพยุหะคีรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาทอง อบต.เขาทอง พ่อค้า และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์