วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองคุณภาพการศึกษาในระดับสากล Ted-Qual

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2
April 5, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
April 5, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองคุณภาพการศึกษาในระดับสากล Ted-Qual

inter3

วันที่ 5 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดงานแถลงผลการรับรองคุณภาพการศึกษาและกิจกรรม THM – Alumni Talk  โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวแถลงผลการรับรองคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ หรือ International Hospitality Management) ที่ได้รับการรับรองจาก  Ted-Qual โดยองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO และมาตรฐานการศึกษาสากลตามเกณฑ์จาก AUN-QA ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการบริการนานาชาติเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นหลักสูตรนานาชาติในลำดับแรกๆ ของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่เปิดสอน เป็นเวลากว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  ได้ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งในภาคธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้าน Event Organizer และวิชาชีพอื่น ได้แก่ นักบิน ผู้ประกาศข่าว เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดเวทีเสวนาของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงในวงการท่องเที่ยวและการบริการภายใต้กิจกรรม THM – Alumni Talk ในหัวข้อ “A Life Curriculum Beyond Hospitality โดยมี คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Chris English School  คุณวิสา เบญจพรชัย  นักบินหญิงคนที่ 4 แห่งสายการบิน
นกสกู๊ต คุณก้องวุฒิ  ชัยวงศ์ขจร  เชฟและเจ้าของร้าน Locus Native Food Lab จ.เชียงราย  คุณพัทธมน เมฆะวรากุล กรรมการผู้จัดการ Instill Agency  และผู้บริหาร Cape Dara Resort พัทยา คุณสารัช กมลธรไท ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด คุณอรพัทย์ ธนากิจปฐมพงศ์ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า P.MITH ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

Recent post