มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดงาน “ชิมข้าวอร่อย มหิดล ครั้งที่ 2”

โครงการฝึกอบรม​ “Mahidol​ University Emergency Response Team (MU-ERT)​ #2”
April 20, 2019
พิธีเปิดงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
April 21, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดงาน “ชิมข้าวอร่อย มหิดล ครั้งที่ 2”

23064

วันที่ 20 เมษายน 2562 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ชิมข้าวอร่อย มหิดล ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากกรรมการชิมข้าวจากหลากหลายสาขาอาชีพ ชิมข้าวตามหลักวิชาการ จากเกษตรกรผู้ประข้าวจากจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี สุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้
– ประเภทข้าวขัดขาว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณสายชล บริสุทธิ์ ข้าวขาวเกยไชย อ.เมือง จ.นครสวรรค์
– ประเภทข้าวกล้อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณเตือนใจ ใบไพศาล ข้าวหอมมะลิหยก อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

Recent post