พิธีรดน้ำขอพรนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม The 5th International Workshop on UI GreenMetric
April 17, 2019
อธิการบดีร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
April 18, 2019

พิธีรดน้ำขอพรนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

1555505425437-1024x683

วันที่ 17 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธีรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาวุโส ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post