คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับพระราชทานผ้าไตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 2)
April 4, 2019
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)
April 5, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับพระราชทานผ้าไตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

S__10616944

วันนี้ (4 เมษายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคุณอริยา ธัญญพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานผ้าไตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะพยาบาลศาสตร์ จะร่วมเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร และขณะนี้ผ้าไตรพระราชทานประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชาภายในห้องประชุมเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Recent post