มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “สภากาแฟ”

นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
April 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mahidol-Peking University Health Science Symposium 2019
April 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “สภากาแฟ”

13

วันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดเนื่องในโอกาสเปิดใช้ศาลากลางจังหวัดนครปฐมส่วนต่อเติม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนร่วมในพิธี จากนั้น ได้มีกิจกรรม “สภากาแฟ” ซึ่งเป็นโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบปัญหาติดตามผลการดำเนินงาน และการให้ความร่วมมือด้านต่างๆ จากส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม

Recent post