วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

“OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย”
April 10, 2019
ม.มหิดล นครสวรรค์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครสวรรค์
April 10, 2019

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

rs2

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม อดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ เข้าร่วมในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงการให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ ผู้อาวุโสที่มีคุโณปการต่อวิทยาลัยราชสุดา และเป็นการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ภายใต้ชื่องาน ” สงกรานต์หรรษา ราชสุดาคานิว้าว Wowww!!! (โจ๊ะ จ๊าบ เจ็บ จี๊ดดดดดด…) ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้ วิทยาลัยราชสุดาได้เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยการร่วมแต่งกายในธีมงานวัด ย้อนยุค ลายดอก เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงาน ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการและห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ www.rs.mahidol.ac.th

Recent post