คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
April 20, 2019
โครงการฝึกอบรม​ “Mahidol​ University Emergency Response Team (MU-ERT)​ #2”
April 20, 2019

โครงการ “Mahidol Health Promotion : Season 1 MU Youth Drug Free”

9859

วันที่ 20 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “Mahidol Health Promotion : Season 1 MU Youth Drug Free” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด รวมไปถึงสร้างแกนนำนักศึกษาเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดจากพลังนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี บรรยายและฝึกปฏิบัติ ณห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post