คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 131ปี
April 26, 2019
โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning
April 28, 2019

งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2019: Run for Fund”

1880ADC5-FCE5-4653-96A3-98DB18FA232A

วันที่ 28 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด งานเดิน-วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “MU Charity 2019: Run for Fundโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและทุนสุขภาพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง   ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนงาน และเหล่านักวิ่งกว่า 3,200 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  ณ MU Lake มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานถ้วยรางวัลประเภท Over All ชายและหญิง  โดยมี  นายสุทัศน์  กัลยาณกิตติ  (สถิติ 40.27 นาที) และนางสาวนนท์  ฤทัยภัทร (สถิติ 43.50) ได้รับถ้วยพระราชทานเกียรติยศ  จากนั้น ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลแบ่งออกตามรุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี/3039 ปี / 4049 ปี / 5059ปี /60ปีขึ้น  ประเภทชาย/หญิงตามลำดับ

Recent post