อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) และจัดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ”
April 3, 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง วิทยาเขตพญาไท และ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
April 3, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University

mahidol-5

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Prof. Kazuhito Fujiyama, Director of International Center for Biotechnology เข้าพบ เพื่อแนะนำ Prof. Hitoshi Hisada, Regional Director of ASEAN Center for Academic Initiatives  จาก Osaka University ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในโอกาสนี้ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม OSM 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post