มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์ใหม่ …กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”
April 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
April 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1556166066158-1024x857

วันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้แทนมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ถวายราชสักการะ

Recent post