คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม “Sino – US Symposium on Emerging Engineering Education”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “Capitalizing Core Values”
April 25, 2019
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค แก้วิกฤตคนไทยอ้วนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ (NCDs)
April 26, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม “Sino – US Symposium on Emerging Engineering Education”

ict1

วันที่ 25 เมษายน 2562 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา เข้าร่วมการประชุม “Sino – US Symposium on Emerging Engineering Education” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 โดย Tianjin University เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Georgia Institute of Technology ภายในงาน มีการบรรยายจากผู้แทนมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “the Future Trend in Higher Education”, “University – Industry Cooperation within the Context if 3E”, “Educational Technology & Innovation, and Education Policies & Globalization“ และร่วมพิธีการก่อตั้ง International Alliance of Emerging Engineering Education ณ Kylin Villa เมือง Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Huawei ในการร่วมหารือและเยี่ยมชม Huawei สำนักงานใหญ่

Recent post