คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง วิทยาเขตพญาไท และ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
April 3, 2019
Special Lecture, “Environmental Pollution, NCDs and the Impact on Children’s Health”
April 4, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mastering Moodles: Creating Tools to Enhance Learning”

C2795D27-B03F-4D54-A26A-3349469DCF8E

วันที่ 3 เมษายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจ และงานเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“Mastering Moodles: Creating Tools to Enhance Learning  โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า 20 ท่าน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Mastering Moodles” และ  ดร. สิรยา คงสมพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหาร SEAC ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Train the Trainer” ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post