สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
April 2, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”วิศวะจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย”
April 3, 2019

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

demo2

2 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ASEAN +3 : Symposium on Strengthening Demographic Policy Cooperation)โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอ “สถานการณ์การผู้สูงอายุในประเทศไทย” และ ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Recent post