มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองคุณภาพการศึกษาในระดับสากล Ted-Qual
April 5, 2019
คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ปิดการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
April 5, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6553A508-0A4D-4F6D-AE8E-13A8420301B3

วันที่ 6 เมษายน 2562   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ บริเวณสระน้ำจันทร์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   เพื่อนําไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนร่วมขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระน้ำจันทร์ไปยังพระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

และในวันเดียวกันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้เข้าร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ แม่น้ำสามประสบ  บ้านวังกะ (บริเวณวัดวังก์วิเวการามเก่า)  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี  นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธี    โดยมีการจัดขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาครจากแม่น้ำสามประสบ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Recent post