งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2019: Run for Fund”
April 28, 2019
สถาบันฯเด็ก ม.มหิดล จัดงาน “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”
April 29, 2019

โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning

1556462447679-1024x683

วันที่ 28 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้และทักษะจากเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกกระบวนกรเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2562 ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

Recent post