คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 14
April 20, 2019
โครงการ “Mahidol Health Promotion : Season 1 MU Youth Drug Free”
April 20, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

687A5AF8-8497-4524-A29B-5BBDE5FE6FDE

วันที่19 เมษายน2562 โดยรองศาสตราจารย์ดร.ชะนวนทองธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ประธานในพิธีเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังสนาบุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวรายงานภายในพิธีปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมเสวนาจากสุขภาพชุมชนสู่สุขภาพโลกพิธีรับขวัญผูกข้อมือส่งคูนสู่โลกกว้างเสวนาบันไดสู่ความสำเร็จแนวโน้มอาชีพในการทำงานและการศึกษาต่อชมวีดิทัศน์ภาพแห่งความทรงจำคูน66 จากนั้นผู้บริหารคณาจารย์ศิษย์เก่าและนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นห้องประชุมพิทยาจารุพูนผลชั้น5 อาคารเทพนมเมืองแมนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post