ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค แก้วิกฤตคนไทยอ้วนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ (NCDs)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม “Sino – US Symposium on Emerging Engineering Education”
April 26, 2019
วิทยาลัยราชสุดา มหา​วิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมการแข่งขัน​ “งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9” ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
April 26, 2019

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค แก้วิกฤตคนไทยอ้วนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ (NCDs)

Fat Rama_190426_0011

วันที่ 26 เมษายน 2562 คุณนรา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ลดอ้วนลดโรค แก้วิกฤตคนไทยอ้วนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ (NCDs) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เรื่อง “การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน”  ได้กล่าวถึงความสำเร็จในเรื่องน้ำหนักที่ลดลงด้วยวิธีการผ่าตัดโรคอ้วน ยังทำให้มีเรื่องของความสำเร็จในการควบคุมและรักษาโรคร่วมที่เกิดจากโรคอ้วน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหยุดหายใจขณะหลับ และภาวะระดับไขมันในเลือดสูง ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะสามารถควบคุมโรคร่วมดังกล่าวได้มากกว่าผู้ที่ไม่ผ่าตัดถึงเกือบ 5 เท่า จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวและดูแลหลังการผ่าตัด” โดย อาจารย์ พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด การทำความเข้าใจเรื่องการผ่าตัด , การวางแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อความผอมแบบแข็งแรงและยั่งยืน , การวัดอัตราการเผาผลาญ โดยเฉพาะคนไข้ที่มีการเผาผลาญต่ำ เช่น การลดน้ำหนักยาก อ้วนง่าย โยโย่ และ อาจารย์ ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ โรงพยาบาล ได้กล่าวถึงการปรับพฤติกรรมการเริ่มต้นการผ่าตัดและหลังผ่าตัด งานประชุมวิชาการครั้งนี้ มีทั้งบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 910 B ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์ (อาคารโรงเรียนพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post