อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) และจัดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
April 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Osaka University
April 3, 2019

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) และจัดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

sireepark-10

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวเปิดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” และแนะนำอุทยานธรรมชาติวิทยา ฯ เนื่องในนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) จัดโดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งภายในงานกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” ในวันนี้ เริ่มกิจกรรมโดยพาชมนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) นั่งรถรางพาชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” ในหัวข้อความสุขของคุณคืออะไร และหัวข้อ Happy 8 ที่หนึ่งในใจ ทำกิจกรรม “ยาดมสมุนไพร กลิ่นตามใจคนปรุง” ท้ายสุดเป็นการสรุปกิจกรรมและการทำพันธะสัญญา โดยมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีการจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ซึ่งจัดแสดงสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1. Happy Body(สุขภาพดี) 2. Happy Money(ปลอดหนี้) 3. Happy Relax(ผ่อนคลาย) 4. Happy Brian(หาความรู้) 5. Happy Society(สังคมดี) 6. Happy Heart(น้ำใจงาม) 7. Happy Soul(ทางสงบ) 8. Happy Family(ครอบครัวดี) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post