สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019” (วันที่ 2) ณ ประเทศเกาหลีใต้
April 3, 2019
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
April 3, 2019

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562

eldery10

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง ปีที่ ๓ : “สมองดี กายดี ใจดี มีสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า จากนั้นมีกาารบรรยายในหัวข้อ “พัฒนาสมองลูกหลานด้วยนิทานแสนสนุก” โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และเวทีเสวนา“ผู้สูงวัย : สมองดี กายดี ใจดี มีสุข” นอกจากนี้ยังมีการประกวด“ยำสามวัย สดใส ซู่ซ่า” รวมถึงการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ในช่วงสุดท้ายเป็นพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

Recent post