มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม The 5th International Workshop on UI GreenMetric

พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
April 15, 2019
พิธีรดน้ำขอพรนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
April 17, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม The 5th International Workshop on UI GreenMetric

uigreen-1

วันที่ 14-16 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Eco University Policy and Implementation of Mahidol University” เพื่อนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ประชาคมโลก และติดตามสถานการณ์ของการจัดอันดับ UI Green Metric ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น Nation coordinator ให้กับทาง UI Green Metric University Ranking Network มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 ในการประชุม The 5th International Workshop on UI GreenMetric ณ the University College Cork ประเทศไอร์แลนด์

Recent post