คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม QS Subject Focus Summit on Dentistry ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ (Life and Learning on the Premises of Medical School)
April 5, 2019
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2
April 5, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม QS Subject Focus Summit on Dentistry ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Dent'QS_190405_0006

วันที่ 5 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี เข้าร่วมประชุมวิชาการ QS Subject Focus Summit on Dentistry Theme “Changing Paradigm in Dental Education for Future Excellence

การประชุมฯ ครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Interprofessional education: Shared learning for humanism” งานประชุมวิชาการ QS Subject Focus Summit on Dentistry จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2562 ณ Grand Peace Hall, Kyung Hee University สาธารณรัฐเกาหลี

Recent post