คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 2)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา Commission on Population and Development) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council)
April 4, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับพระราชทานผ้าไตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
April 4, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 2)

council-6

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 2) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้เข้าเยี่ยม และนำเสนอ แนะนำคณะสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะฯ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาได้ให้การต้อนรับ เพื่อทำความรู้จักส่วนงานเรื่องความสำเร็จและศักยภาพในการพัฒนาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่วงการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเรื่องความต้องการของส่วนงานที่จะให้สภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุน ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post