คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แก่ผู้สูงอายุชุมชนมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

ม.มหิดล จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”
April 9, 2019
131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายได้สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช
April 9, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง แก่ผู้สูงอายุชุมชนมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

wave1

7 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแก่ผู้สูงอายุในชุมชนมหาสวัสดิ๋ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการสูงวัยสดใส ยุค 4.0 ซึ่งเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง และส่งเสริมสุขภาวะกายและใจที่ดี อันจะนำไปสู่การลดอัตราการใช้ยารักษาโรคในคนไทยได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

Recent post