มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ The State University of New Jersey

131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายได้สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช
April 9, 2019
สถาบันฯอาเซียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการเสพติด
April 10, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ The State University of New Jersey

kan3

วันที่ 9 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Karl R.Matthews, Chair, Department​ of​ Food​ Science, Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ซึ่งโครงการระยะแรก Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ช่วงเดือนมกราคม 2563 สำหรับความร่วมมือในโครงการ​อื่นๆ อยู่ในขั้นตอนหารือ​ในโอกาสต่อไป

Recent post