โครงการ “Mahidol Health Promotion : Season 1 MU Youth Drug Free”
April 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดงาน “ชิมข้าวอร่อย มหิดล ครั้งที่ 2”
April 20, 2019

โครงการฝึกอบรม​ “Mahidol​ University Emergency Response Team (MU-ERT)​ #2”

392414

วันที่​ 20 เมษายน​ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ เรืออากาศโท​ ทันตแพทย์ชัชชัย​ คุณาวิศรุต​ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม​ “Mahidol​ University Emergency Response Team (MU-ERT)​ #2” โดย กองกิจการนักศึกษา​ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์​ การประเมินผู้ป่วยและดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น​ รวมทั้งพัฒนาอาสาสมัครสำหรับปฏิบัติงาน​ ณ​ ห้อง​ Mahidol​ University​ Response​ Team (MU-ERT)​ เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่อาจจะเปิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป ในโอกาสนี้ นางกิรติ สอนคุ้ม​ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา​ กล่าวรายงาน​ จากนั้น ทีมวิทยากรจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​ นำโดย​ รองศาสตราจารย์​ ดร.​นายแพทย์ไชยพร ยุกเซน​ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน​ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลาามาธิบดี​และคณะนักศึกษา ร่วมบรรยายและให้ข้อมูล ณ​ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ศาลายา​ ​

Recent post