คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการ ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ และแนวทางการทำงานร่วมกัน

การรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562
April 30, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการ ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ และแนวทางการทำงานร่วมกัน

D0F1737F-4840-45A9-B2D6-93C2504FADF5

วันที่ 30 เมษายน2562 รองศาสตราจารย์ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วยทีมบริหารให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์และแนวทางการทำงานร่วมกันห้องประชุมสุรินทร์โอสถานุเคราะห์ชั้น2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post