สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562
April 3, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
April 3, 2019

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

il-01

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะกรรมการระบบงานกายภาพและความปลอดภัย ต้อนรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทาง COSHEM จัดโครงการนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post