คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด เน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
April 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Hainan Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
April 23, 2019

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

mu7

วันที่ 23 เมษายน 2562 Prof. Ning Zhang, Vice President, Peking University Health Science Center (PKUHSC) และคณะผู้แทนจาก Peking University Health Science Center (PKUHSC), Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เดินทางไปเข้าพบคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีให้การต้อนรับ การเยี่ยมเยือนครั้งนี้ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Shaomei Shang, Dean, School of Nursing, Peking University Health Science Center (PKUHSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และได้นำชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

*ขอบคุณภาพจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์

Recent post