มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ม.มหิดล ร่วมงาน“ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”
April 7, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์” ณ ม.มหิดล ศาลายา
April 7, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

622216

วันที่ 7 เมษายน 2562 นางอัมพา เอกจิตต์ รักษาการหัวหน้างานการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ด้วย

Recent post