คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
April 24, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”
April 24, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

eg08

วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และ เสวนาวิชาการหัวข้อ “พลวัตใหม่อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยสู่สากล เพื่อเป็นผู้นำระดับอาเซียน” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท บี.โอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมลงนาม และมี อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อทำความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาศักยาภาพนักศึกษาให้มีความสามารถในด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ INNOGINEER STUDIO คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เป็นงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “พลวัตใหม่อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยสู่สากล เพื่อเป็นผู้นำระดับอาเซียน” มีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ อาจารย์เชาว์ เนียมสอน สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหะการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, นายสมภพ​ เพชรคล้าย​ วิศวกรวิจัยพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, นายจุฑา เหลี่ยมมุกดา บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด, อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

Recent post