มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
April 24, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”
April 24, 2019

MoU Signing Ceremony Between EG-MU and B.O.S. Engineering Company

eg08

April 24, 2019, Faculty of Engineering organized the MoU signing ceremony with B.O.S Engineering Co., Ltd. Ass. Pro. Dr. Jackrit Suthakorn, Dean of EG-MU, and Mr. Wichian Bunsubwong, Director of B.O.S. Engineering Co., Ltd., signed the MoU with the purpose of academic cooperation. The ceremony was attended and witnessed by Dr. Eakkachai Warinsirirak, Head of the Industrial Dep, EG-MU, and Mr Thanaphon Panyakawin, Mayor of Bang Khom District.
Moreover, a panel discussion was run on “New Dynamics in Thai Industry to be the Asian Leader” in Innogineer Studio, EG-MU.