การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญ สสอ.ประเทศไทยครั้งที่ 1/2562
April 21, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดนครปฐมและกิจกรรม “สภากาแฟ”
April 22, 2019

Novel Research & Innovation Competition 2019

S__48627747

From April 19th-21st, 2019, Ms Jitanong Phongkaew, Ms Thamonwan Aunprasert, Ms Narinthon Lertsrinapaporn and Ms Sirinya Thongnum,4th Year students, Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University, joined consultant Lect Dr Somchoke Kittisakulnam to participate in the Novel Research & Innovation Competition 2019 under the topic, “Novel Sodium-reduced Mixed Fish Sauce from Fish Sauce and Sa-Thorn (Millettia leucantha Kurz) Leaves Liquid” at Universiti Sains Malaysia. They won the bronze medal of 58 researchers from top universities in Asia.