อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) และจัดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ”
April 3, 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง วิทยาเขตพญาไท และ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
April 3, 2019

The Visit of Osaka University

mahidol-5

On 3 April 2019, Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, welcomed Prof. Kazuhito Fujiyama, Director of International Center for Biotechnology and Prof. Hitoshi Hisada, Regional Director of ASEAN Center for Academic Initiatives. 

The purpose of the visit was for Prof. Kazuhito Fujiyama to introduce Prof. Hitoshi Hisada, the new Regional Director of ASEAN Center for Academic Initiatives and discuss the plans for future collaboration.